EDLUS

Elektroniskā Darba Laika Uzskaites Sistēma būvniekiem:

 - Iespēja pārvaldīt objektus interneta pārlūkā

 - Darba laiku un apmeklētāju laiku reģistrācija Android viedtālrunī

 - Piekļuves tiesību un lomu pārvaldība lietotājiem

 - Neierobežots skaits apakšuzņēmēju un darbinieku

 - Darbalaika uzskaite sistēmā un datu eksports

 - Darbalaika kopsavilkums pa dienām, darbiniekiem, būvfirmām un būvobjektiem

 - Aktuālā atskaite par darbiniekiem un viesiem, kas atrodas objektā

 - Būvlaukumā nodarbinātās personas vai viesa identificēšana ar elektronisku ierīci

 - Darbinieka apliecība ar RQ kodu, būvobjekta nosaukumu, būvfirmas nosaukumu un darbinieka fotogrāfiju

Mūsu EDLUS risinājuma būtiska atšķirība ir tāda, ka objektā nav nepieciešamas uzstādīt nekādas reģistrēšanas iekārtas. Pārzinis ofisā izdrukā būvobjekta darbiniekiem caurlaides ar QR kodu, kuras būvobjektā atbildīgā persona noskenē, izmantojot Android viedtālruni, un reģistrē darbinieka ierašanos objektā un iziešanu no tā. Šī atbildīgā persona var būt gan apsardzes vai caurlaides darbinieks, gan ģenerāluzņēmēja atbildīgās personas, gan apakšuzņēmēju atbildīgie darbinieki.

Šāds EDLUS lietošanas veids sevišķi ērts ir atvērtā tipa būvobjektos un ceļu un citas infrastruktūras apkalpojošiem būvuzņēmējiem, kur nav iespējams uzstādī stacionāru reģistrēšanās iekārtu.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING